Ana sayfa
TRTfirmidaş


Duyurular

×

Kıymetli RATELVAK üyeleri;
Sizlerden aldığımız destek ve gayretle vakfımızın mali yönden iyileşmesi, size daha rahat bir gelecek sunma adına çalışmalarımız devam ediyor. Her türlü bilgi, gelişme de mesaj, mail ve sosyal medya kanallarıyla sizlere ulaştırılıyor. Vakfımıza ait tüm mali tablolar hem iki yılda bir yapılan genel kurullar da hem de internet sitemiz üzerinden sizlerle paylaşılıyor.
TRT’den emekli olmasına rağmen vakfımızdan emekli olmayıp yeni projelerle heyecanlanan paydaşlarımız, vakfımızın imkânlarından yararlanmak üzere her ay aramıza katılan yeni üyelerimiz ekonomik istikrarımızın, güven ve şeffaflık içinde yürüyen çalışmalarımızın bir göstergesi.
Ne kendisine ne de çevresine bir fayda sağlayamamış, bir dikili ağacı olmayan –dikilen ağaçlarda da gözü olan-, yalanlarla yol alabileceğini sanan bir zihniyet tarafından vakfımıza karşı bir iftira kampanyası düzenlenmekte, asılsız bilgiler paylaşılmaktadır. Mecelle’de bir kural vardır. Müfteri iddiasını ispatla mükelleftir. Yalnız üyelerimizin iradesine saygısızlık ve vakfımızın çalışanlarına yöneltilen yakışıksız benzetmelere bir cevap verme gereği duyuyoruz. Bu metni bilançoları okumaktan, atılan mesajlardaki bilgileri idrak etmekten aciz insanların anlamasını beklemiyoruz. Zira vakıf gelirlerini “çökülecek meta” olarak düşünebilen bir zihniyetin ne vakıf medeniyetinden ne de vakıf mevzuatından habersiz olduğunu da bilmekteyiz.
Öncelikle belirtmeliyiz ki tüm işlemlerimiz Vakıflar Genel Müdürlüğünce kontrol edilmekte. Son dönemdeki kontrollerde kayıtlarımızın titiz tutulması sebebiyle kurum müfettişlerince takdir aldığımızı ifade etmeliyiz. Vakıf işlemlerinde usulsüzlük olduğunu düşünen her şahıs şikâyetini vakfımıza, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ya da CİMER’e yazabilmekte. Resmi yazı sonrası vakıf müfettişleri de bu iddiaları araştırmakta. Yalan ve iftiraların yaklaşan seçim öncesi akıllara gelmesi, gayrı resmi ve gayrı ciddi bir şekilde kaleme alınması gösteriyor ki dert üzüm yemek değil. Tek amaç bin bir emekle yeşertilen bağı talan etmek. Vakıf faaliyetlerinde bir usulsüzlük olduğunu düşünenler seçim dönemini beklemeden konunun takipçisi olabilir.
10 gün önce sizlerle paylaştığımız gönderide konut projesinde kullandığımız finansı eğer faiz geliri olarak değerlendirseydik 6 kat daha az kazanç sağlamış olacaktık. Konut projesiyle faiz gelirlerinden 6 kat daha fazla kazanca eriştiğimizi anlattık. Bu ifadeden 6 kat, 7 kat büyüdüğümüzü anlamak için art niyetli olmak gerekir. Vakfımızdan okuduğunu anlama, Türkçe ve mantık dersleri konusunda destek istenirse uzmanlar aracılığıyla yardımcı olabileceğimizi beyan ederiz.
Müfterilerin yazılarında belirttikleri, Kredilerde 1000-2000 Lira arttığına, emeklilik ödemelerinden yalnızca bir kısım üyenin yararlandığına dair eksik ve çarpıtılmış iddialarına ilişkin cevabımız aşağıdaki basit dökümde görülebilir.
RATELVAK YENİ YÖNETİM DÖNEMİ ARTIŞLARI
ÜYELERE YAPILAN EMEKLİ YARDIMLARI
EMEKLİ YARDIMI

ÜYE/YIL ÜYE SAYISI ÖNCEKİ HALİ SON HALİ EMEKLİ İKRAMİYE ARTIŞ ARTIŞ YÜZDESİ
35 YIL 342 20,000.00 36,750.00 16,750.00 84%
25 YIL 769 15,550.00 26,250.00 10,700.00 69%
15 YIL 844 10,550.00 15,750.00 5,200.00 50%
10 YIL 1113 8,350.00 10,500.00 2,150.00 26%


ÜYELERE YAPILAN KARŞILIKSIZ YARDIMLAR
ÖNCEKİ HALİ SON HALİ ARTIŞ YÜZDESİ
ÖLÜM YARDIMI 7,000.00 11,000.00 57%
DOĞAL AFET YARDIMI 1,960.00 3,080.00 57%
DEFİN YARDIMI 1,330.00 2,090.00 57%
SAKATLIK YARDIMI 7,000.00 11,000.00 57%
EXTRA ÖLÜM YARDIMI 5,320.00 13,800.00 159%
SAĞLIK YARDIMI
ÜYE BAŞINA ORTALAMA 500.00

Ülkemizdeki her vakıfta olduğu gibi vakfımızda senedine uygun hareket etmektedir. Bunun dışına çıkmak, şaibeli faaliyetlerde bulunmak mümkün değildir. Aksini söyleyen Vakıflar Genel Müdürlüğünce yapılan teftişlerin de hatalı olduğunu iddia etmekte ve suç işlemektedir.
Hülyası RATELVAK saltanatı olanlar için üzücü bir bilgi belki ama vakfımızda özel aşçı, özel sekreter ya da şoför kadroları bulunmamaktadır. Tüm personelimiz sizlere daha iyi hizmet vermek amacıyla gece gündüz çalışmakta ve üyelerin her türlü ihtiyacına çözüm bulmaktadır. Özveri içinde çalışan vakıf personellerini özel aşçı, özel sekreter gibi yakışıksız ifadelerle nitelemek en basit ifadeyle hadsizlik ve terbiyesizliktir.
Bugüne kadar yapılan tüm projeler titizlikle planlanmış ve başarıyla sonuçlanmıştır, yöneticiliğini yaptıkları kooperatifte tek bir proje hayata geçirememiş bir zihniyetin bunları hayal dahi etmesi mümkün değildir.
Siz kıymetli üyelerimiz de iyi bilmektedir ki yönetimimizce “böyle gelmiş böyle gider” anlayışına son verilerek tarihimizde ilk kez banka gelirleri dışında projelerle büyüme yoluna gidilmiştir. Sizlerin desteğiyle de bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz.
Seçimler demokratik, katılımcı ve özgür bir ortamda gerçekleşecektir. Fikirleri, idealleri, projeleri olan, taş üstüne taş koyma niyeti güden herkesin yönetime aday olması en büyük beklentimizdir. Bizi de memnun edecek hatta belki bu ağır sorumluluğu üstümüzden alacaktır. Fakat projesi yalan, hedefi talan olanlarla mücadelemiz hukuk ve demokrasi ortamında daima sürecektir.
Bu tür iftiralara ilk ve son kez cevap verdiğimizi belirtiyor, asılsız iddia ve suçlamalar vakfımızın başarı ile tamamlamış olduğu projeler sayesinde piyasa koşularında kazanılan yüksek itibar ve marka değeri ile yönetim kurulumuza verdiği zararlara karşı hukuki sürecin başlatılacağını beyan ediyoruz.
Saygılarımızla;

RATELVAK YÖNETİM KURULU

×GÜVENLİ PROJELERLE, BİRLİKTE BÜYÜYORUZ…
Kıymetli RATELVAK üyeleri;
Bildiğiniz üzere son dönemde proje bazlı çalışmalar sürdürüyoruz. Üyelerimizin %97 ‘sinin desteğini alarak, bunların ilki olan Ankara Bağlıca’da inşa edilen konutlarla vakfımıza ciddi kazanç elde edilmiştir. Projeye harcanan finansman faizinin 6 katı kadar gelir elde edildi. Bu gelirle ekonomik özgüvenimiz arttı. Aylık aidatımız %20 oranında 90 TL’ den 110 TL’ ye çıkarılmasına karşılık kredi miktarları sizlerin ihtiyaçları göz önüne alınarak %50 oranında artırıldı. Emeklilik ödemelerine yapılan iyileştirme miktarı da geçmiş yönetimlerde 450 ile 500 TL arasında artış yapılabilirken son artışımız en az 8.000 TL en fazla 11.685 TL olarak gerçekleştirilmiştir. Sizlerin güveni ve ekonomik büyümemiz sayesinde ikinci projemizi İstanbul’da hayata geçirdik. Dünyada yaşanan pandemi sebebiyle her sektörde ekonomik dalgalanma yaşanan bir süreçte, maliyetlerin artmasına rağmen doğru zamanda doğru yatırımlarla uygun fiyatlarla çalışarak ihtiyacımızı asgari finansmanla tamamladık. Başarı için bazen risk almak gerekir. Akıllı yatırım, uzman ekip, titiz bir çalışma ile bu riski beklentimizin ötesinde bir kazanca çevirdik. Planlanandan çok daha erken bir zamanda projenin sonuna geldik. 1 ay içinde satışlar başlayacak, emlak sektöründeki fiyat artışları bize yüksek getiri olarak yansıyacaktır.Vakfımızın geçmiş tarihinde yatırımlar bankada değerlendirilmiş ve vakfımızın büyümesi asgari düzeyde kalmıştır ama inşaat yatırımlarına aktarılan kaynağın getirisi banka faiz getirisinin en az 6 katı kadar kazanç sağlamıştır. Bu yatırımlar vakfımızı büyütmüştür ve büyütmeye devam edecektir.Büyümeden gelen gelirler Genel kuruldan sonra üyelerimize artış olarak yansıtılacaktır. Birikimlerinizi emanetimiz biliyor, birlikte, güçlü bir büyüme için proje bazlı çalışıyoruz. Ekonomik dalgalanmalardan etkilenmeden, banka finansmanlarına bel bağlamadan, çağın gereklerine uygun yatırım modellerini gerçekleştiriyoruz. Yeni yılda da sağlık, mutluluk ve esenlikle birlikte büyümeyi hedefliyoruz.

RATELVAK Yönetim Kurulu

×

Vakıflar; sosyal bütünleşmenin sağlanması, dayanışma ruhunun diri tutulması, sevgi, dostluk ve yardımlaşmanın her daim hâkim olması adına kurulmuş müstesna kurumlardır. Vakfımız da TRT çalışanları arasında dayanışmayı sağlamak, geleceğini teminat altına almak ve zor zamanlarında yanında olmak adına 1973 yılında kurulmuştur.

Gayesi üyelerinin refahı olan RATELVAK, sizlerin güveni ve desteğiyle her yıl gücüne güç katmıştır. Vakıf gelirleri uzun yıllar bankadaki çeşitli yatırım araçlarıyla değerlendirilirken 2016 yılının ikinci yarısıyla birlikte yeni bir vizyon ortaya konmuştur. Gelirler sadece bankaların sabit finansmanlarına bırakılmamış yeni projelerle yüksek kazanç sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen konut projeleri vakfımızın gücüne güç katmış, bu güç emeklilik ikramiyelerine vakıf tarihinin en yüksek artışı olarak yansıtmış üyelerin geleceğinin teminatı haline dönüşmüştür. Mevcut üyelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak adına kredi miktarların dada vakıf tarihinin en yüksek artışı sağlanmıştır.

Sizlerin güveni ve desteğiyle vakfımızın daha da güçleneceğine inanıyoruz. Gücümüzü sizden alıyoruz. Öneri ve eleştirilerinizi bölgelerdeki temsilcilerimize ya da direkt vakıf merkezine mail, telefon veya yüz yüze iletebileceğinizi hatırlatarak saygılarımızı sunuyoruz.

×

Yatırım amaçlı Ankara Bağlıca semtinde Vakfımız adına alınan arsa kat karşılığı (16 daire, 12 dükkân) inşaat firmasına verilmiştir. İnşaat sektöründe yaşanan ciddi sıkıntılara rağmen, proje başarı ile sonuçlandırılmış daire ve dükkânların süresi içinde iskânı alınmış ve Vakfımıza teslim edilmiştir.

Vakfımıza ait daire ve dükkânların satış işlemleri başlamış olup, dairelerin 8 adedi 2 ay gibi bir sürede satılmış, kalan kısmının satış görüşmeleri devam etmektedir. Tahminimizce Genel Kurul’a kadar kalan dairelerin tamamının satış işlemleri gerçekleşecektir.

Yatırıma ilk başladığımız günlerde proje sonucunda tahmini olarak ortalama 4.500.000,00-TL ile 5.000.000,00-TL arasında kâr elde edileceği hesaplanmıştır.Piyasa durumlarına bağlı olarak ve ayrıca yapılan inşaatın kalitesinin yüksek olması nedeniyle tahminlerimizin üzerinde bir gelir elde edilmesi söz konusu olmuş, gelir beklentilerimiz 4.500.000,00-TL ile 5.000.000,00-TL’den 14.000.000,00-TL veya 15.000.000,00-TL ye yükselmiştir. 2019 yılında 2 aylık dönemde yapılan daire satışları da bu tahminimizi onaylamaktadır. Sonuç olarak, yatırıma ayrılan tutarın %100 oranının üzerinde ek bir kâr söz konusu olacaktır.

Yatırımların kârlılığı direkt üyelerin emeklilik ödemelerine yansımaktadır. Şöyle ki; geçmiş yıllarda emeklilik ödemesi 500-TL ile 1000-TL arasında yükselirken, şu an itibariyle 25 yıllık üyemiz temel alındığında emeklilik ödemesinde ortalama 8.000,00-TL üzerinde bir artış sağlanacaktır.

Tüm üyelerimizi saygılarımızla duyurulur.Mustafa ŞAHİN

Yönetim Kurulu adına

Başkan

×

Kıymetli üyelerimiz;

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle meşakkatli bir delege seçim süreci geçirdik. Olağan genel kurulumuz da pandemiden etkilendi ve ötelendi. En nihayetinde 8 Ağustos’ta güçlü bir katılımla genel kurulumuzu gerçekleştirdik. Üyelerimizden aldıkları sorumlulukları yerine getirmek adına pandemi dönemine rağmen Ankara’dan ve diğer illerden genel kurulumuza katılan tüm delegelere teşekkür ediyoruz. Sizlerden aldığımız güçle yolumuza emin adımlarla ilerleyeceğimizi tekrar ifade etmek istiyoruz. Hem emeklilik sürecinde hem de güncel ihtiyaçlarınızda sizlere daha çok destek vermek amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Ankara’daki konut projemiz ardından İstanbul Çekmeköy’deki projemiz için de kolları sıvadık ve temeli atıyoruz. Bir sonraki genel kurula kadar bitmesini planlıyoruz. Bu projelerle birlikte emeklilik yardımının da ciddi düzeyde arttığı müjdesini sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Güncel ihtiyaçları karşılamak adına kredi miktarlarını %50 oranında artırmıştık. Genel kurul esnasında delegelerimizin talebi üzerine konut kredisini de %50 oranında artırma kararı aldık. Marifet iltifata tabiidir. Hem siz kıymetli üyelerimizin desteği hem de yapılan işler sonucu RATELVAK ailesine katılan yeni üyelerimiz bizi ziyadesiyle memnun ediyor ve çalışma azmimizi artırıyor. Aidatlarımız ve projelerimizle büyüttüğümüz vakfımızı daha güçlü kılmak için görüş ve önerilerinizi de temsilciler aracılığıyla bizimle paylaşabileceğinizi hatırlatıyor ve yeni dönemde farklı sürprizleri sizlerle paylaşmak heyecanıyla yola devam ediyoruz.Mustafa ŞAHİN

Yönetim Kurulu Başkanı

RATELVAK 2020 YILI VE 24.OLAĞAN GENEL KURUL TESPİTLERİ1-VAKFIMIZIN YILLARDIR KULLANILAN SENET VE YÖNETMELİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ YAPILMIŞ VE GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR.

2-VAKIF ÜYE AİDATLARIMIZ 110,00-TL YE ÇIKARILMIŞ BUNA BAĞLI OLARAK SOSYAL YARDIMLARIMIZ DA AİDAT ARTIŞ ORANLARI KADAR ARTTIRILMIŞTIR.

3-VAKFIMIZIN KREDİLERİ %50 ORANINDA ARTTIRILMIŞTIR.

4-VAKFIN GÜNCEL AKTÜER HESAPLARI YAPILARAK, YATIRIM DÖNÜŞLERİNİN DE HESAPLARA İNTİKAL ETTİRİLMESİ SONUCUNDA EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE VAKIF TARİHİNDE İLK DEFA YÜKSEK ORANDA ARTIŞLAR YAPILMIŞTIR.5-VAKFIN İLK YATIRIMI OLAN ANKARA BAĞLICA PROJESİ KISA BİR SÜREDE TAMAMLANARAK 28 ADET GAYRIMENKUL TESLİM ALINMIŞ OLUP, AKABİNDE 16 ADET DAİRE SATILMIŞ VE TUTARLARININ BANKA HESAPLARINA İNTİKALİ SAĞLANMIŞTIR.12 ADET DÜKKÂN İSE VAKFIMIZIN MALI OLARAK TAPU BELGELERİ ALINMIŞTIR. UHDEMİZDE BULUNAN 12 ADET DÜKKÂNIN İSE PİYASA DURUMLARINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK YA DA YENİ PROJELERİMİZDE TAKAS OLARAK KULLANILABİLECEKTİR. VAKFIN YARARINA GÖRE HAREKET EDİLECEKTİR.6-YILLARDIR AKTİF OLARAK KULLANILAMAYAN İKTİSADİ İŞLETMEMİZİN CANLANDIRILMASI İÇİN COVİT -19 PANDEMİ DÖNEMİNDE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER VE YASAL BAŞVURULAR NETİCESİNDE MÜTEAHHİTLİK KARNESİ ÇIKARTILMAK SURETİYLE İKTİSADİ İŞLETMEMİZE RESMİ OLARAK MÜTEAHHİTLİK YETKİSİ ALINMIŞTIR.7-COVİT -19 PANDEMİ DÖNEMİNDE PİYASALARIN DURGUN OLDUĞU DÖNEMDE İKİNCİ YATIRIMIMIZ OLAN İSTANBUL ÇEKMEKÖY TAŞDELEN MEVKİİNDE 88 DAİRELİK BİR ARSANIN MAL SAHİPLERİ İLE KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ YAPILMIŞTIR.%41 İLE YAPILAN BU ANLAŞMA İLE VAKFIMIZ 52 DAİRE SAHİBİ OLACAKTIR. DAHA SONRA PİYASALARIN AÇILMASI VE KONUT KREDİLERİNİN DÜŞÜRÜLMESİ İLE KONUT SATIŞLARI HIZLANMIŞTIR. BUNUN SONUCUNDA %41 İLE YAPTIĞIMIZ ANLAŞMA AYNI BÖLGEDE %45 E ÇIKMIŞTIR. SONUÇ OLARAK ANLAŞMA SAFHASINDA VAKFIMIZ 3 ADET DAİRE KAZANMIŞTIR.

×

1-VAKFIMIZIN YILLARDIR KULLANILAN SENET VE YÖNETMELİKLERİNİN GÜNCELLENMESİ YAPILMIŞ VE GÜNÜN KOŞULLARINA UYGUN HALE GETİRİLMİŞTİR.

2-VAKIF ÜYE AİDATLARIMIZ 110,00-TL YE ÇIKARILMIŞ BUNA BAĞLI OLARAK SOSYAL YARDIMLARIMIZ DA AİDAT ARTIŞ ORANLARI KADAR ARTTIRILMIŞTIR.

3-VAKFIMIZIN KREDİLERİ %50 ORANINDA ARTTIRILMIŞTIR.

4-VAKFIN GÜNCEL AKTÜER HESAPLARI YAPILARAK, YATIRIM DÖNÜŞLERİNİN DE HESAPLARA İNTİKAL ETTİRİLMESİ SONUCUNDA EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE VAKIF TARİHİNDE İLK DEFA YÜKSEK ORANDA ARTIŞLAR YAPILMIŞTIR.5-VAKFIN İLK YATIRIMI OLAN ANKARA BAĞLICA PROJESİ KISA BİR SÜREDE TAMAMLANARAK 28 ADET GAYRIMENKUL TESLİM ALINMIŞ OLUP, AKABİNDE 16 ADET DAİRE SATILMIŞ VE TUTARLARININ BANKA HESAPLARINA İNTİKALİ SAĞLANMIŞTIR.12 ADET DÜKKÂN İSE VAKFIMIZIN MALI OLARAK TAPU BELGELERİ ALINMIŞTIR. UHDEMİZDE BULUNAN 12 ADET DÜKKÂNIN İSE PİYASA DURUMLARINA GÖRE SATIŞI YAPILACAK YA DA YENİ PROJELERİMİZDE TAKAS OLARAK KULLANILABİLECEKTİR. VAKFIN YARARINA GÖRE HAREKET EDİLECEKTİR.


Copryright © 2021, Bu Site BAB Mikroskop ve Görüntü Analiz Sistemleri Tarafından Yapılmıştır