Login

Lost your password?
Don't have an account? Sign Up

Abdullah YAZICI, Ekrem YILMAZ, Yılmaz TAĞTEKİN, Aykut ORAL ve Aydın MUTİAĞAOĞLU ‘nun müracaatları ile Atatürk Bulvarı No:92/A adresinde bulunan Ankara 11. Noteri O. Rasim EYÜPOĞLU
tarafından 11 Haziran 1973 tarihinde mühürlenerek resmiyete kavuşmuştur.

KURULUŞ : Aşağıda adları yazılı TRT Yardımlaşma Derneği yönetim Kurulu yeleri, Türk Medeni Kanununun 73. ve müteakip maddeleri hükümleri gereğince 26.05.1973 tarihinde yapılan olağan TRT Yardımlaşma Derneği Genel Kurulunun verdiği yetkiye dayanarak, tüzel kişiliği haiz bir vakıf olarak süresiz olarak kurmuşlardır.

ABDULLAH YAZICI, YILMAZ TAĞTEKİN, AYKUT ORAL, EKREM YILMAZ, AYDIN MUTİAĞAOĞLU

Vakfın adı “TRT KURUMU PERSONELİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI”dır. Kısaltılmış adı ”RATELVAK”, Vakfın merkezi “Ankara”dır. Bölgelerde bölge temsilcilikleri kurularak, Vakfın faaliyetleri konusunda bünyelerindeki üyelere bilgi verirler.

Bize bu numaralardan ulaşabilirsiniz.